Borging en Verduurzamen

Houd je kennis en vaardigheden in goede conditie

De inkoop van training is vaak een langdurig proces en een kostbare investering. Daartegen is het volgen en uitvoeren van een programma maar een korte aangelegenheid.

Wij streven naar een lage investering met een blijvend hoog rendement!

Om dit te realiseren is de continuïteit van leren en schaalbaarheid van groot belang. Om de leer retentie van uw medewerkers voortdurend te optimaliseren bieden wij u een ‘persoonlijk doorgroeitraject’ aan. Dit betreft een persoonlijk leerprogramma van 12 maanden, dat ingaat op de dag dat het certificaat is behaald. Dit betekent dat uw medewerker ieder moment van het jaar zijn of haar certificaat kan behalen. Na het behalen van het certificaat gaat uw medewerker automatisch een persoonlijk leertraject volgen met als doel de geleerde theorie succesvol toe te blijven passen. Op deze manier blijft uw investering in de medewerker behouden. Dit vervolgprogramma is afgestemd op het level

B & B programma dat de medewerker heeft gevolgd. De medewerker zal via diverse leermiddelen en actuele scenario’s de geleerde theorie gaan oefenen en toepassen. Dit zal veelal door zelfstudie uitgevoerd worden,  wat een kostenbesparende uitwerking voor u heeft.

Uw medewerker blijft zich op deze wijze door ontwikkelen en het brengt u in de gelegenheid hen te monitoren en bij te sturen indien wenselijk. Zo behouden we de theoretische kennis die is opgedaan gedurende de training. Daarnaast stimuleren en optimaliseren we het succesvol toepassen hiervan.

Weet u hoe het onverwachte er uit ziet?

De signalen zijn er, wij leren u deze te herkennen.

12 + 1 =