Het ziekenhuis

Voorkomen is beter dan genezen

Het ziekenhuis

DE SIGNALEN ZIJN ER WIJ LEREN U DEZE TE HERKENNEN

Een ziekenhuis is in de eerste plaats een instelling die staat voor kwalitatief hoge zorg. Mensen die ziek of behoeftig zijn, vinden hier een omgeving om ongestoord te herstellen. Het is niet een plek die snel geassocieerd wordt met criminaliteit, maar toch…

Diefstal, vandalisme en agressie zijn zaken waar bezoekers en vooral het ziekenhuispersoneel dagelijks mee te maken krijgen. Dit tast niet alleen de reputatie van het ziekenhuis aan, maar leidt ook tot hoge kosten en een negatieve werksfeer.

Om het risico op criminaliteit en daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid binnen ziekenhuizen te verminderen, is een proactieve houding een uitkomst. Niet door het verplegend personeel op te leiden tot politieagenten, maar hen te voorzien van relevante kennis en vaardigheden die hen in staat stelt om door middel van een hoog omgevingsbewustzijn, afwijkend gedrag snel te herkennen. Afwijkend gedrag kan leiden tot een ongewenst incident. Met deze nieuwe vaardigheden zijn zij in staat om te anticiperen op wat er eventueel gaat gebeuren en kunnen zij incidenten voorkomen. Dit geldt niet alleen voor verplegend personeel, maar voor al het ziekenhuispersoneel ongeacht hun functie. Iedereen kan bijdragen aan een optimaal gezonde en veilige werkomgeving.

Onze Situational Awareness programma’s zijn geaccrediteerd door het ESIF. Het doel van onze programma’s is medewerkers te leren om incidenten te voorkomen. Dit doen wij door hun omgevingsbewustzijn te verhogen, vroegtijdige signalen die aan een incident voorafgaan te herkennen en hierop te participeren. Zowel als individu als in teamverband.

Onze programma’s zijn onderverdeeld in meerdere levels, zodat deze optimaal aansluiten op de diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers.

Weet u hoe het onverwachte er uit ziet?

De signalen zijn er, wij leren u deze te herkennen.