Loss prevention

Verlies van mensenlevens, gezondheid of eigendommen als gevolg van een incident, hier gaan vaak vroegtijdige signalen aan vooraf, wij leren u deze te herkennen en daardoor het incident en de kosten die hieruit voortkomen te voorkomen. 

Loss prevention

Schade op organisatorische waardes zoals eigendommen, personeel of continuïteit door kwaadwillend menselijk handelen, brengt vaak hoge kosten met zich mee. Door preventief op te treden tegen deze vorm van veiligheidsrisico’s kan mogelijke schade voorkomen of verminderen. Eén voorbeeld hiervan is het vroegtijdig signaleren van afwijkend gedrag. Bicker & Bloys biedt trainingen die uw medewerkers in staat stellen dit gedrag te herkennen en hierop te reageren, om schade van veiligheidsincidenten te voorkomen.

Wij bieden u een antwoord op de lacune die bestaat tussen een delict of voorbereidingshandelingen en alles wat daaraan vooraf gaat. Het beleidsinstrument dat we inzetten voorkomt etnisch profileren. Onze programma’s bieden zowel professionals als burgers hun handelingsperspectief te vergroten.

 

Bicker & Bloys biedt advies, kennis en training op het gebied van veiligheid, beveiliging en bescherming. De focus en het vertrekpunt hiervan ligt op preventie in plaats van reactie op escalatie. We bieden onder andere een verhoogd bewustzijn training op diverse levels; basic, advanced,pro en pro+. Zo zorgen we ervoor dat al uw medewerkers zich betrokken voelen en hun bijdrage kunnen leveren aan het thema ‘veiligheid’, een thema dat ons allen verbindt. Door middel van kennis en eenduidige communicatie, kunnen al uw medewerkers goed en efficiënt met elkaar samenwerken. Individuele signalering wordt omgezet naar een collectieve aanpak, waardoor alle medewerkers ongeacht functie een bijdrage kunnen leveren aan een veilige leef- en werkomgeving. Uw organisatie zal de kracht en het rendement van collectieve bewustwording op korte en lange termijn ondervinden.

Weet u hoe het onverwachte er uit ziet?

De signalen zijn er, wij leren u deze te herkennen.