KENNIS EN TRAINING

Systematiek

Onze training geven we langs een bewezen proactieve veiligheidsmethode. De focus ligt hierbij op het vroegtijdig signaleren van afwijkend gedrag binnen een specifieke context en dit resulteert in effectieve preventie. Het observeren en waarnemen van afwijkend gedrag (profileren op gedrag) en dit leidend laten zijn in plaats van uiterlijke kenmerken, voorkomt etnisch profileren.

ESIF gecrediteerd

De Situational Awareness programma’s van Bicker & Bloys zijn recentelijk ESIF gecrediteerd. Bicker & Bloys biedt uw medewerkers een ESIF gecertificeerd diploma aan na het succesvol behalen van de SA PRO opleiding of een officieel ESIF certificaat na het succesvol afronden van een SA Basis of Advanced training.

Zoeken naar afwijking van gedrag binnen een specifieke context in plaats van verdachten.

Naarmate technologie zich ontwikkelt is het noodzakelijk dat de menselijke vaardigheden en capaciteiten om situaties in te kunnen schatten niet overboord gegooid worden. Integendeel, een verhoogd bewustzijn van omgevingen is het belangrijkste onderdeel van publieke veiligheid. De mens bezit tot op heden nog steeds de unieke capaciteit om gedrag en intentie te ‘lezen’. Deze tegelijkertijd aan elkaar te verbinden, tot een mogelijke conclusie te komen en tot actie over te gaan.

Om de meest effectieve en progressieve methode van omgevingsbewustzijn te omarmen is een nieuwe blik voor veiligheidsmedewerkers op de werkvloer en achter de schermen van belang. In plaats van het zoeken naar verdachten, gaan zoeken naar afwijkingen binnen het gangbare. Zoeken naar afwijkingen is proactieve beveiliging, in plaats van reageren op escalatie. 

Zoeken naar afwijkend gedrag verwijdert sociale oogkleppen en stelt veiligheidsmedewerkers in staat om zich te concentreren op het detecteren van mogelijk gevaar en afwijkende bedoelingen. In plaats van het afgaan op vooroordelen en stereotyperingen, over hoe een verdachte er uit ziet. Het vaststellen van een definitie voor lokaal normaal gedrag creëert overeenstemming tussen collega’s. Dit bevordert teamcohesie en zorgt er voor dat er wordt gewerkt met dezelfde parameters. Deze verbeterde samenwerking bevordert de prestaties en biedt effectievere veiligheid voor het publiek.

Verhoogd bewustzijn zorgt voor betere efficiëntie van technologie en biedt de meest veilige oplossing door mensen altijd voorbereid te laten zijn op het onverwachte en met de beschikbare middelen en capaciteiten proactief te zijn. De overgang van zoeken naar afwijkingen, in plaats van naar verdachten verhoogt de effectiviteit van veiligheidsmethodes. En biedt de onmisbare toegevoegde waarde van het herstellen van vertrouwen tussen de samenleving en wetshandhaving door het tegengaan van etnisch profileren.

Kennisoverdracht door training in een maatpak!

Voor iedere klant ontwikkelen we een op maat gemaakt programma, dat is gebaseerd op de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en de werkomgeving van uw medewerkers. Daarnaast verbinden en vertalen we de leerbehoeften en de door uw gestelde leerdoelen in ons programma, naar de dagelijkse praktijk. Om te zorgen dat we het juiste programma ontwikkelen gaat een verdieping in uw mensen en organisatie vooraf. We vragen en luisteren wat u nodig heeft en welke veranderingen of verbeteringen u na de training zou willen ervaren. Hieruit wordt ook direct duidelijk welke expertise er nodig is voor de diverse functies en doelgroepen binnen uw organisatie.

Bicker & Bloys trainingen worden gegeven op basis van een bewezen proactieve veiligheidsmethode die mogelijkheden biedt om dreigingen in menigtes vroegtijdig te (h)erkennen en de middelen om effectief schadelijke gebeurtenissen te voorkomen.

We trainen de theorie indoor, die we vervolgens gaan toepassen door het uitvoeren van  outdoor opdrachten en scenario’s. Uw medewerkers brengen de geleerde theorie direct na het volgen van de training succesvol in de praktijk  bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden.

Programma’s & levels

Veiligheid is een thema dat ons allen verbindt. Om alle medewerkers een actieve en effectieve bijdrage te laten leveren aan dit thema, hebben wij de programma’s van Bicker & Bloys onderverdeeld in vier levels. Op deze wijze sluiten we aan op zowel de behoeften van de veiligheidsprofessional als de actieve ondersteunende rol van de non-professional, de overige medewerkers van uw organisatie.

De vier verschillende levels zijn:

 1. Basic
 2. Advanced
 3. Pro
 4. Pro+

Bicker & Bloys Basic

Gedurende deze training biedt Bicker & Bloys de medewerkers handvatten om zonder fysieke beoordeling voldoende informatie in te winnen. Om verbaal geweld te voorkomen en twijfel te minimaliseren door adequaat te kunnen reageren. Hiervoor is het van belang dat medewerkers inzicht krijgen in hoe bepaald gedrag kan ontstaan. Dat zij zich bewust zijn van hun eigen gedrag en hoe zij informatie kunnen inwinnen door middel van een kort gesprek.

 Doelgroep van deze training:

 • Servicemedewerkers;
 • Front- & backoffice medewerkers;
 • Medewerkers facilitair;
 • Zorgpersoneel;
 • Verkooppersoneel;
 • Eventmedewerkers;
 • Vrijwilligers

 Het hebben van een veiligheid achtergrond is niet vereist voor het volgen van deze training. 

 Duur: één dag. 

Resultaat van de training:

 • Hoger omgevingsbewustzijn;
 • Voorkomen van agressie van klanten/gasten/bezoekers;
 • Minimaliseren van derving door criminaliteit;
 • Voorkomen van het toelaten van ongewenste gasten;
 • Voorkomen van regel overtredend gedrag;
 • Efficiënte en effectieve samenwerking met security professionals;
 • Signaleren en melden van afwijkend gedrag;
 • Belang van de-escalerend optreden;
 • Meer kennis – meer preventie – minder kosten.

Dit programma is uit te breiden met aanvullende modules.

B&B Advanced

De Bicker & Bloys Advanced training bestaat uit twee dagen en kent een combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden.

De eerste trainingsdag ligt de focus op de theoretische kaders. Daarnaast zullen een aantal praktische vaardigheden worden geoefend. De tweede dag worden er praktijkoefeningen uitgevoerd waarvoor acteurs worden ingezet.

Doelgroep van deze training: Veiligheidsprofessional.

Duur: Twee aaneengesloten dagen.

Dit programma is uit te breiden met aanvullende modules.

B&B Pro

Dit is een vijfdaags programma speciaal voor de veiligheidsprofessional die zich wil door ontwikkelen door middel van hedendaagse kennis en vaardigheden die passen in de nieuwe tijdsgeest van veiligheid en beveiliging.

Dit traject bestaat uit een theoretisch en praktisch kader. Het programma wordt naadloos afgestemd en ontwikkeld door ons team van experts. En gaat in op de behoeften aan actuele kennis en vaardigheden van de deelnemers die verantwoordelijke taken hebben omtrent veiligheid van een organisatie binnen hun dagelijkse werkzaamheden.

 Doelgroep van deze training: Veiligheidsprofessional.

Duur: vijf dagen.

Dit programma is uit te breiden met aanvullende modules.

B&B Pro+

Dit is een vervolgprogramma van het B&B Pro traject waarin een verdieping en verbreding op specifieke onderwerpen naar behoeften centraal staat.

Aanvullende modules bieden we u via diverse leermiddelen.

Train de trainer

Heeft u een organisatie vanaf 1000 medewerkers, dan bieden we graag ons Train de Trainer concept aan. Dit betekent dat wij uw eigen trainers opleiden in het level dat u nodig acht. Bicker & Bloys ontzorgt u door het onderhouden van de kwaliteit van het programma, de leermiddelen en aanvullende actuele kennis.

Trainers

Bij Bicker & Bloys zijn we ons ervan bewust dat de waarde van onze trainingen mede bepaald wordt door de kwaliteit van onze trainers. Zo worden onze trainers met grote zorgvuldigheid geselecteerd aan de hand van de volgende profieleisen:

 • Ervaren professionals met diverse expertise;
 • Politie en/of defensie achtergrond;
 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Mensen met ruime professionele (min. 5 jaar) ervaring  in het veiligheidsdomein;
 • Geëvalueerd op didactische vaardigheden, de juiste omgangsvormen en omgevingssensitiviteit.

Weet u hoe het onverwachte er uit ziet?

De signalen zijn er, wij leren u deze te herkennen.