duurzaam terugkeren naar de arbeidsmarkt’

Reditus

Reditus is een praktisch bewezen programma waarbij de dynamiek van een groepsproces wordt ingezet met ruimte voor een persoonlijke aanpak. Het is een ervaringsgerichte, interactief programma dat op een ‘action learning’ wijze wordt gegeven en duurt 2 maanden.

Na deze 2 maanden zijn mensen die op lange afstand staan van de arbeidsmarkt staan weer vitaal en klaar om hiernaar  terug te keren.

Resultaat

De deelnemer is na het volgen van het Reditus programma in staat om een volgende stap te zetten naar uitstroom op de arbeidsmarkt. Dit kan direct indiensttreding zijn of het starten van een werk-leer traject.

Het programma wordt afgesloten met een totaal eindrapport dat wordt aangeboden aan de opdrachtgever.

Nazorg

Tijdens het Reditus programma wordt een vertrouwensband opgebouwd met de deelnemers.

Het is mogelijk drie maanden na training, terugkomgesprekken met de coach/trainer van BB voor de deelnemers te organiseren. Deze optie is optioneel en vraagt om nader overleg met de opdrachtgever.

Weet u hoe het onverwachte er uit ziet?

De signalen zijn er, wij leren u deze te herkennen.